Huisregels


 • Je bent tenminste 18 jaar oud en in staat toe te stemmen tot een knuffelsessie bij Raeda.

 • Je persoonlijke anonimiteit en privacy worden steeds gewaarborgd door Raeda.

 • Je brengt de betaling voor de aanvang van de sessie in orde, liefst op voorhand door middel van een overschrijving, zoniet cash of met mobiel betalen aan het begin van de sessie.

 • Je ondertekent de overeenkomst met de huisregels voor je eerste sessie begint. Deze overeenkomst zal je op voorhand per mail toegestuurd worden, zodat je ze al eens op je gemak kan doornemen.

 • Als je je afspraak wil annuleren doe je dat ten laatste 48 uur op voorhand. Zoniet, zal er geen terugbetaling zijn.

 • De professionele knuffelaar heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van reden de sessie te beëindigen, bijvoorbeeld bij ongepast of bedreigend gedrag, en dit zonder dat je recht hebt op terugbetaling.

 • Je hebt als klant ook het recht om je sessie voortijdig te beëindigen zonder opgave van reden, eveneens zonder recht op terugbetaling.

 • Raeda kan gebruik maken van een Safety Buddy protocol, waarbij een externe vertrouwenspersoon (de Safety Buddy) gecontacteerd wordt na het einde van de sessie om de veiligheid van de professionele knuffelaar te bevestigen.

 • Je komt niet in de hoedanigheid van journalist of verslaggever zonder schriftelijke toestemming van Raeda.

 • Je neemt geen foto's of video's zonder schriftelijke toestemming van Raeda.

 • Je brengt Raeda op de hoogte wanneer je je ziek voelt of besmettelijk bent.

 • Je geeft in alle openheid informatie over persoonlijke gesteldheid of diagnoses die van belang kunnen zijn in de knuffelsessie of die de sessie kunnen belemmeren.

 • Jij en je professionele knuffelaar zullen steeds een aanvaardbare persoonlijke hygiëne nastreven. Je hebt dus gedoucht voor je aankomt bij Raeda en hebt propere kledij aan. Ook een frisse adem wordt geapprecieerd. Je kan je indien nodig even opfrissen in de badkamer van de praktijk.

 • Je brengt zo weinig mogelijk kostbaarheden (zoals bijvoorbeeld juwelen) mee, en Raeda is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van je persoonlijke bezittingen.

 • Je komt volkomen nuchter toe aan het begin van de sessie en blijft dat gedurende de gehele sessie. Je gebruikt dus geen alcohol of andere roesmiddelen.

 • Je rookt niet tijdens de sessie en liefst ook niet vlak ervoor.

 • Raeda biedt uitsluitend niet-seksuele diensten aan. Je gaat hiermee akkoord en je zal geen seksuele opmerkingen maken en geen seksuele handelingen verrichten. Er wordt ook niet gekust.

 • Jij en je professionele knuffelaar zullen de erogene zones (alle lichaamszones die normaal door ondergoed bedekt zijn) van het lichaam niet aanraken, ook niet door de kleding heen.

 • Tijdens de knuffelsessies gebeurt alles met wederzijdse toestemming en jij en de professionele knuffelaar zullen elkaars persoonlijke grenzen respecteren.

 • Je draagt weinig of geen parfum of sterke geuren.

 • Je draagt best comfortabele kledij, op zijn minst een T-shirt en een broek die minstens tot halverwege het bovenbeen komt. Ondergoed alleen is niet voldoende.

 • De kleding blijft aan gedurende de hele sessie en zowel jij als de professionele knuffelaar zullen de andere persoon niet onder de kledij aanraken.

 • Voor of na de sessie van kledij wisselen kan enkel gebeuren in de aparte ruimte (badkamer).

 • We blijven voor, tijdens en na de sessies steeds open communiceren met elkaar om zo een comfortabele setting voor beiden te vinden.

 • Raeda is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook die kan voortvloeien uit de knuffelsessie.